Doelgroepen

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Sociaal agogisch werk
Thieme Methodiek Thema 1.1 Sociaal-agogisch werk:  
 • Welzijn
 • Beroepen in de welzijnssector
 • Maatschappelijke zorg
 • Sociaal werk
 • Kiezen voor sociaal-agogisch werk

Thieme Methodiek: Thema 1.1 Sociaal-agogisch werk:
 • Opdracht 2-4Doelgroep en werkvelden
Thieme Methodiek Thema 1.2 Werken in de maatschappelijke zorg:
 • De doelgroep
 • Gehandicaptenzorg
 • Dagopvang
 • Logeerhuis
 • Woonvormen
 • Ouderenzorg
 • Zorg en begeleiding thuis
 • Verpleeghuis
 • Specifieke doelgroepen
 • Asielzoekerscentrum
 • Begeleid wonen-projecten
 • Psychiatrische kliniek
 • Zorghotel of herstellingsoord
 • Penitentiaire inrichting
 • Welzijnsinstelling

Thieme Methodiek: Thema 1.2 Werken in de maatschappelijke zorg:
 • Opdracht 1-5Begeleidingsmethodieken
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Thema 2.5 Begeleidingsmethodieken
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 2.5 Begeleidingsmethodieken
 • Opdracht 1-7Gesprekstechnieken
Thieme Communicatie Thema 1.2 Communicatieproblemen
 • Je eigen manier van communiceren kennen
 • Uitgaan van de communicatievermogens van de doelgroep
 • Kunnen en willen inleven van de ander Verbaal helder kunnen communiceren
 • Verbale en non-verbale communicatie op elkaar afstemmen

Thieme Communicatie Thema 1.2 Communicatieproblemen
 • Opdracht 7a-9Leer- en opvoedingsproblemen


Opdracht Leerproblemen
Opdracht Opvoedingsproblemen


Sociale integratie


Opdracht Sociale integratie


Gedragsproblemen


Opdracht Gedragsproblemen


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl