Gezondheidskunde

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Beperkingen en stoornissen
Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.1 Beperkingen en stoornissen
Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.1 Beperkingen en stoornissen:
 • Opdracht 1-4


Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.2 Mensen met een verstandelijke beperking
Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.2 Mensen met een verstandelijke beperking:
 • Opdracht 1-10


Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.3 Mensen met een lichamelijke beperking
Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.3 Mensen met een lichamelijke beperking:
 • Opdracht 1-9Ziekten en aandoeningen


Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.4 Ziekten en aandoeningen
Thieme Persoonlijke-verzorging:
Thema 1.4 Ziekten en aandoeningen:
 • Opdracht 1-11Psychiatrische aandoeningen


Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen: Thema 3.8:
 • Cliënten met psychiatrische stoornissen

Thema 3.8:
 • Cliënten met psychiatrische stoornissen: opdracht 1


Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.8:
 • Gestoord gedrag

Thema 3.8
 • Gestoord gedrag opdracht 2Mensen met een verslaving
Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Soorten verslaving

Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Soorten verslaving opdracht 3


Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Middelenverslaving

Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Middelenverslaving opdracht 3


Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Internetverslaving of computerverslaving

Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Internetverslaving of computerverslaving: opdracht 4a


Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Eetverslaving (of eetstoornis)

Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen:
Thema 3.11 Mensen met een verslaving
 • Eetverslaving (of eetstoornis): opdracht 4bDak-en thuislozen
Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen: Thema 5.15 Dak-en thuislozen
 • Lichamelijke gezondheid

 • Lichamelijke gezondheid: opdracht 5


Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen: Thema 5.15 Dak-en thuislozen
 • Geestelijke gezondheid

Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen: Thema 5.15 Dak-en thuislozen
 • Geestelijke gezondheid: opdracht 6Vrouwenopvang en huiselijk geweld
Thieme Begeleider Specifieke doelgroepen Thema 6.17 Vrouwenopvang en huiselijk geweld
 • Huiselijk geweld

Thema 6.17
 • Huiselijk geweld opdracht 1c en 1dKlinisch redeneren
Thieme Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg: Thema 12.38 Kwaliteitszorg en wetgeving
 • Klinisch redeneren
 • Klinisch redeneren in 6 stappen
Of (zelfde theorie, andere casuïstiek)
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.20: Kwaliteitszorg.
 • Klinisch redeneren
 • Klinisch redeneren in 6 stappen

Thieme Persoonlijke Begeleider Gehandicaptenzorg: Thema 12.38 Kwaliteitszorg en wetgeving
 • Opdracht 4a, 4b, 5a

Of (zelfde theorie, andere casuïstiek)
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.20: Kwaliteitszorg.
 • Opdracht 6a-6d
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl