Wet- en regelgeving/ protocollen

B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Kennis en regelgeving maatschappelijke zorg
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.13 Regels:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.13 Regels:
  • Opdracht 1-3


Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.14 Algemene regels:
  • Bestudeer alle onderdelen

Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.14 Algemene regels:
  • Opdracht 1-3

Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.15 Wet- en regelgeving voor het zorgstelsel:
  • Bestudeer alle onderdelen

Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.15 Wet- en regelgeving voor het zorgstelsel:
  • Opdracht 1-4

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl