Methodisch werken

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Methodisch werken
Thieme Methodiek: Thema 3.9 Wat is methodisch werken: 
 • Introductie methodisch werken
 • Wat is methodisch werken?
 • Inleiding
 • Kenmerken van methodisch werken
 • Kenmerken van een methode
 • Methodisch werken in de maatschappelijke zorg
 • Acht algemene levensterreinen als basis voor methodisch werken
 • Methodisch werken is gefaseerd werken
 • Fasen in methodisch werken

Thieme Methodiek: Thema 3.9 Wat is methodisch werken: 
 • Opdracht 1-3


Thieme BGZ: Thema 1.3 Ondersteuningsproces:
 • Methodisch werken
 • Stappen in het ondersteuningsproces

Thieme BGZ: Thema 1.3 Ondersteuningsproces:
 • Opdracht 2
 • Opdracht 3a-3gBeginsituatie
Thieme PBSD: Thema 2.4 Ondersteuningsplan in de praktijk:
 • Stap 1 Functioneren en ondersteuningsbehoefte in kaart brengen
Thieme PBSD: Thema 2.4 Ondersteuningsplan in de praktijk:
 • Opdracht 4a


Gegevensverzameling
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.6 Kennis en inzicht vergroten:
 • Betrouwbare informatie vinden op het internet
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.6 Kennis en inzicht vergroten:
 • Opdracht 3a-3bOndersteuningsvragen

Protocollen
Thieme kwaliteit en deskundigheid: Thema 3.11 Kwaliteit verbeteren:
 • Standaardprocedures en protocollen hanteren
 • Werken volgens de standaardprocedure
 • Werken volgens protocol
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 3.11 Kwaliteit verbeteren: 
 • Opdracht 5a-5dVisie op zorg
Thieme Methodiek: Thema 3.9 wat is methodisch werken:
 • Diverse visies op zorg en hulpverlening
 • Actuele visie en methodisch werken
Thieme Methodiek: Thema 3.9 wat is methodisch werken:
 • Opdracht 5


Ervaringsdeskundigheid


Opdracht Ervaringsdeskundige


Systematisch handelen


Opdracht Systematisch handelenWat is een risicotaxatie?
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl