Regie

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Eigen kracht
Openstaande leervragen (geen theorie/opdrachten beschikbaar in Thieme): zoek theorie en maak verwerkingsopdracht(en)

Wat is eigen kracht?

Waarom is eigen kracht belangrijk? 
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl