Sociologie

B1-K1-W1 Inventariseren ondersteuningsvragen

De beroepskracht maatschappelijke zorg inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt door: gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt) te voeren, omgang met de cliënt tijdens haar werkzaamheden, het uitvoeren van observaties en het raadplegen van diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie. Ze stemt haar bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team en geeft relevante informatie die ze verkrijgt door aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachten


Sociologie
Thieme Methodiek:  Thema 2.8 Problemen in de ontwikkeling:
 • Sociale problematiek
 • Achterstandsituaties
 • Kwetsbare ouderen
 • Kenmerken van sociale problematiek
 • Het probleem is maatschappelijk bepaald
 • Het probleem betreft kleine of grote groepen mensen in de maatschappij
 • De problematiek is vaak het gevolg van een achterstelling in de maatschappij
 • Sociale problematiek kan niet gemakkelijk worden opgelost 
 • Er is bij sociale problematiek een vergroot risico op allerlei – andere – problemen
 • De sociale problematiek van het kind is de sociale problematiek van de ouders

Thieme Methodiek: Thema 2.8 problemen in de ontwikkeling
 • Opdracht 1b-4Sociale problematiek
Thieme Methodiek: Thema 2.8 Problemen in de ontwikkeling:
 • Armoede
 • Oorzaken van armoede
 • Gevolgen van armoede
 • Werkloosheid
 • Oorzaken van werkloosheid
 • Gevolgen van werkloosheid
 • Echtscheiding
 • Oorzaken van echtscheiding
 • Gevolgen van echtscheiding
 • Analfabetisme en laaggeletterdheid
 • Oorzaken van analfabetisme en laaggeletterdheid
 • Gevolgen van analfabetisme en laaggeletterdheid
 • Vluchtelingen
 • Oorzaken van vluchten
 • Gevolgen van vluchten

Thieme Methodiek Thema 2.8 Problemen in de ontwikkeling
 • Opdracht 5a-9eEenzaamheidsproblematiek
 • Eenzaamheid

 • Opdracht 2-5Huiselijk geweld en kindermishandeling
Thieme Methodiek: Thema 2.8 Problemen in de ontwikkeling
 • Huiselijk geweld
 • Oorzaken van huiselijk geweld
 • Gevolgen van huiselijk geweld
 • Kindermishandeling
 • Oorzaken van kindermishandeling
 • Gevolgen van kindermishandeling

Thieme Methodiek: Thema 2.8 Problemen in de ontwikkeling
 • Opdracht 10a-10dWet- en regelgeving


Thieme kwaliteit en deskundigheid:Thema 4.14 Wet en regelgeving:
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sociale uitsluiting

Opdracht Sociale uitsluiting
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl