Regie

B1-K1-W4 Ondersteunt bij dagbesteding

De beroepskracht maatschappelijke zorg ondersteunt de cliënt bij het realiseren van zijn mogelijkheden, wensen en behoeften op het gebied van werk, inkomen, mobiliteit, scholing en vrije tijd en dagstructurering. Ze begeleidt de cliënt bij het zoveel mogelijk voeren van de regie en gaat samen met hem en naastbetrokkenen na op welke wijze invulling wordt gegeven aan de activiteiten uit het plan van aanpak. Ze reikt voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven aan. Ze creëert waar mogelijk de voorwaarden waardoor de cliënt zijn mogelijkheden en behoeften op het gebied van werk, scholing en vrije tijd kan realiseren. De beroepskracht maatschappelijke zorg coacht de cliënt bij de uitvoering van de activiteiten tijdens de dagbesteding, waarbij ze hem motiveert de gestelde doelen te bereiken. Zij ondersteunt de cliënt bij het omgaan met gevoelens die bij verandering horen. Ze creëert een veilige omgeving en biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten en/of leersituaties aan om de cliënt te laten oefenen of experimenteren met ander(e) gedrag, vaardigheden en het nemen van beslissingen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Regie
Thieme Dagbesteding: Thema 1.2 Betekenis van dagbesteding voor de cliënt:
  • Participatie en emancipatie
  • Sociale inclusie

Thieme Dagbesteding: Thema 1.2 Betekenis van dagbesteding voor de cliënt:
  • 1a  - 1e


Thieme Persoonlijke verzorging: Thema 2.5 Zelfredzaamheid:
  • Autonomie en eigen regieThieme Dagbesteding: Thema 3.6 Werk
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Dagbesteding: Thema 3.6 Werk:
  • 1a - 6e

Thieme Dagbesteding: 
Thema 3.7 Scholing:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Dagbesteding:
Thema 3.7 Scholing:
  • 1a - 6f

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl