Ethiek

B1-K1-W5 Onvoorziene situaties

De beroepskracht maatschappelijke zorg signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard, problemen van somatische aard, grensoverschrijdend gedrag of veroorzaakt worden door calamiteiten. Ze voert eerst preventieve acties uit die gericht zijn op het voorkomen van een crisissituatie en verdere escalatie. Ze schat het gevaar voor de cliënt, zichzelf en anderen in. Ze grijpt in en past in uitzonderlijke situaties middelen en maatregelen toe volgens afspraken in het plan van aanpak, de richtlijnen van de organisatie en wetgeving. Ze roept de hulp in van collega’s of deskundige(n) van andere disciplines. Ze houdt de veiligheid van de cliënt, de groep, collega’s en zichzelf in de gaten. Tijdens een crisissituatie blijft ze in contact met de cliënt. Ze zorgt ervoor dat de cliënt weet waar hij aan toe is en wat er gaat gebeuren. Achteraf evalueert de beroepskracht maatschappelijke zorg de onvoorziene- en/of crisissituatie met cliënt(en) en collega's, en maakt zo nodig afspraken om herhaling te voorkomen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Ethiek  en ethische dilemma's
Thieme AM GGZ: Thema 10.24 Ethische dilemma's
 • Ethische dilemma’s
 • Inleiding
 • Beroepsethiek
 • Ethische vragen en dilemma’s
 • Maatschappelijke waarden en normen
 • Morele dilemma’s
 • Een ethisch dilemma bespreken
Thieme AM GGZ: Thema 10.24 Ethische dilemma's
Opdracht 3-6

Thieme PBGZ: Thema 13.43 Ethische dilemma's in de gehandicaptenzorg
 • Grote ethische dilemma’s
 • Opvattingen over leven en dood, ziekte en gezondheid
 • Problemen en vraagstukken rondom zeggenschap
 • Dilemma’s en structurele veranderingen in de gezondheidszorg
 • Het belang van het bespreken van ethische dilemma’s
 • Voorwaarden voor het bespreken van ethische dilemma’s

Thieme PBGZ: Thema 13.43 Ethische dilemma's in de gehandicaptenzorg
Opdracht 4-7

Thieme PBSD: Thema 10.30 Ethische dilemma's
 • Ethische vragen
 • Ethische dilemma’s bespreken

Thieme PBSD: Thema 10.30 Ethische dilemma's
Opdracht 4-5


Thieme Thuisbegeleider: Thema 9.23 Ethische dilemma's
 • Ethische vragen en dilemma’s
 • Ethische dilemma’s bespreken

Thieme Thuisbegeleider: Thema 9.23 Ethische dilemma's
Opdracht 4-5
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl