Wet- en regelgeving/ protocollen

B1-K1-W5 Onvoorziene situaties

De beroepskracht maatschappelijke zorg signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard, problemen van somatische aard, grensoverschrijdend gedrag of veroorzaakt worden door calamiteiten. Ze voert eerst preventieve acties uit die gericht zijn op het voorkomen van een crisissituatie en verdere escalatie. Ze schat het gevaar voor de cliënt, zichzelf en anderen in. Ze grijpt in en past in uitzonderlijke situaties middelen en maatregelen toe volgens afspraken in het plan van aanpak, de richtlijnen van de organisatie en wetgeving. Ze roept de hulp in van collega’s of deskundige(n) van andere disciplines. Ze houdt de veiligheid van de cliënt, de groep, collega’s en zichzelf in de gaten. Tijdens een crisissituatie blijft ze in contact met de cliënt. Ze zorgt ervoor dat de cliënt weet waar hij aan toe is en wat er gaat gebeuren. Achteraf evalueert de beroepskracht maatschappelijke zorg de onvoorziene- en/of crisissituatie met cliënt(en) en collega's, en maakt zo nodig afspraken om herhaling te voorkomen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Wet-en regelgeving bij organisatiecrisis

Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.14: Algemene regels
 • Wet en regelgeving ter bevordering van veiligheid
 • Arbowet
 • Bedrijfsveiligheid
 • Veiligheid en agressie
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.14: Algemene regels 
 • Opdracht 1 niveau 4Thieme Persoonlijke verzorging: Thema 6.22: Hygiënisch werken
 • HACCP en hygienecode
Thema 6.22: Hygiënisch werken
 • Opdracht 5a

Thieme Persoonlijke verzorging: Thema 6.23 Veilig werken
 • Veiligheidsvoorschriften- en protocollen
 • Calamiteitenplan
 • Bedrijfshulpverlening
 • Melding (bijna)ongevallen
 • Veiligheid casus
 • Veiligheid
Thieme Persoonlijke verzorging: Thema 6.23 Veilig werken
 • Opdracht 4

Thieme AM GGZ: thema 9.20 Kwaliteitszorg
 • Protocollen
Wet-en regelgeving bij persoonlijke crisis
Thieme Persoonlijke verzorging: Thema 6.23 Veilig werken
 • Persoonlijke veiligheidThieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.25: Wetgeving en financiering 
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.25 Wetgeving en financiering
 • Opdracht 1a - 2
Thieme Begeleider Gehandicaptenzorg MZ: Thema 13.43 Wetgeving en financiering
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en mentorschap
Thieme Begeleider Gehandicaptenzorg MZ: Thema 13.43 Wetgeving en financiering
 • Opdracht 3 - 4

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl