Medicatie/EHBO

B1-K1-W5 Onvoorziene situaties

De beroepskracht maatschappelijke zorg signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard, problemen van somatische aard, grensoverschrijdend gedrag of veroorzaakt worden door calamiteiten. Ze voert eerst preventieve acties uit die gericht zijn op het voorkomen van een crisissituatie en verdere escalatie. Ze schat het gevaar voor de cliënt, zichzelf en anderen in. Ze grijpt in en past in uitzonderlijke situaties middelen en maatregelen toe volgens afspraken in het plan van aanpak, de richtlijnen van de organisatie en wetgeving. Ze roept de hulp in van collega’s of deskundige(n) van andere disciplines. Ze houdt de veiligheid van de cliënt, de groep, collega’s en zichzelf in de gaten. Tijdens een crisissituatie blijft ze in contact met de cliënt. Ze zorgt ervoor dat de cliënt weet waar hij aan toe is en wat er gaat gebeuren. Achteraf evalueert de beroepskracht maatschappelijke zorg de onvoorziene- en/of crisissituatie met cliënt(en) en collega's, en maakt zo nodig afspraken om herhaling te voorkomen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

EHBO toepassen
Thieme Persoonlijke verzorging MZ:  Thema 7.26 eerste hulp verlenen: de basis 


Thieme Persoonlijke verzorging MZ: Thema 7.27 verbandmiddelen en EHBO


Thieme Persoonlijke verzorging MZ: Thema 7.28 uitwendige en inwendige verwondingen

Thieme Persoonlijke verzorging MZ: Thema 7.26 eerste hulp verlenen: de basis
Opdracht 1-9

Thieme Persoonlijke verzorging MZ: Thema 7.27 verbandmiddelen en EHBO 
Opdracht 1-8

Thieme Persoonlijke verzorging MZ: Thema 7.28 uitwendige en inwendige verwondingen
Opdracht 1-10

Medicatie fouten
Thieme PBGZ: Thema 10.31 Medicijnen 1: van voorschrijven tot toedienen
  • Registratiesysteem van fouten en incidenten
  • Maatregelen om fouten te voorkomen


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl