Methodisch werken

B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning


Theorie en verwerkingsopdrachten

Let op: de integrale opdracht 'Evalueren van de geboden ondersteuning aan de stagiaire' maakt ook deel uit van Methodisch werken.

Evalueren en het belang hiervan
Thieme Methodiek: Thema 3.14 Evalueren:
 • Evalueren
 • Inleiding
 • Evaluatie
 • De functie van evalueren
Thieme Methodiek: Thema 3.14 Evalueren:
 • Opdracht 1a -1b
Opdracht Geboden ondersteuning evalueren
Opdracht Het evaluatiegesprek


Periodiek en aan het eind verzamelen van relevante evaluatiegegevens
Thieme Methodiek: Thema 3.14 Evalueren:
 • Evalueren als cyclisch proces

Thieme Methodiek: Thema 3.14 Evalueren:
 • Opdracht 2 - 3
Opdracht Relevantie, betrouwbaarheid en volledigheid van gegevens
Opdracht Methoden gegevensverzameling
Opdracht Methoden gegevensverzameling in kaart brengen
Opdracht Passend bij de situatieEvalueren op product en proces
Thieme Methodiek: Thema 3.14 Evalueren:
 • Product- en procesevaluatie
 • Productevaluatie
 • Procesevaluatie

Thieme Methodiek: Thema 3.14 Evalueren:
 • Opdracht 3 - 4

Opdracht Eindevaluatieverslag
Opdracht Schriftelijk en mondeling evalueren
Opdracht Plannen en eindevaluatie


Aanbevelingen doen naar aanleiding van de evaluatie
Thieme Methodiek: Thema 3.14 Evalueren:
 • Conclusies trekkenOpdracht Verandering in begeleiding
Opdracht Verbetering in de ondersteuning


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl