Eigen deskundigheid 3

B1-K2-W1 Eigen deskundigheid

De beroepskracht maatschappelijke zorg werkt aan haar eigen deskundigheid. Zij zorgt ervoor op de hoogte te blijven van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zij leest daarvoor vakliteratuur en volgt bijscholingen. Ze reflecteert op haar eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om vakkennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat ze op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en van de actuele visie op zorg en welzijn. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zo ontwikkelt zij zichzelf en levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening. Tevens draagt ze de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

DiscussiĆ«ren 
Thieme communicatie: Thema 3.8 groepsgesprekken:
  • Discussie
  • Soorten discussies
  • Doel van de discussie
  • Verloop van de discussie
  • Aandachtspunten voor het voeren van een discussieVakliteratuur
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.4 Deskundigheid:
  • Gekwalificeerd blijven
  • Opdracht 4a - 4b

Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.5 Kennis delen:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.5 Kennis delen:
  • Opdracht 1 - 3

Thieme kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.6 kennis en inzicht vergroten:
  • Bestudeer alle onderdelenOpenstaande leervragen (geen theorie/opdrachten beschikbaar in Thieme): zoek theorie en maak verwerkingsopdracht(en)

Waarom is het belangrijk om vakliteratuur te lezen en bijscholingen te volgen?
Wat zijn bijscholingen?
Welke bijscholingen zijn er te volgen op dit moment voor jouw uitstroomrichting?                        
Welke vakliteratuur is er voor jouw beroep?Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl