Eigen deskundigheid 4

B1-K2-W1 Eigen deskundigheid

De beroepskracht maatschappelijke zorg werkt aan haar eigen deskundigheid. Zij zorgt ervoor op de hoogte te blijven van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zij leest daarvoor vakliteratuur en volgt bijscholingen. Ze reflecteert op haar eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om vakkennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat ze op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en van de actuele visie op zorg en welzijn. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zo ontwikkelt zij zichzelf en levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening. Tevens draagt ze de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Ontwikkelingen in de maatschappelijke zorg
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.4 Deskundigheid:
 • Introductie deskundigheidsbevordering
 • Deskundigheid
 • Inleiding
 • Beroepsdeskundigheid
 • Kennis veroudert
 • Sleur en automatisme voorkomen

Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.4 Deskundigheid:
 • Opdracht 1 - 3


Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.7 Netwerken en belangenorganisaties benutten:
 • Bestudeer alle onderdelen 
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.7 Netwerken en belangenorganisaties benutten:
 • Opdracht 1 - 2c


Wet- en regelgeving
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.15 Wet en regelgeving voor het zorgstelsel:
 • Alle onderwerpen
Thema 4.15 Wet en regelgeving voor het zorgstelsel:
 • Opdracht 1-4


Openstaande leervragen (geen theorie/opdrachten beschikbaar in Thieme): zoek theorie en maak verwerkingsopdracht(en)

Hoe blijf je op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen?
Hoe blijf je op de hoogte van technologische ontwikkelingen?
Hoe blijf je op de hoogte van vakinhoudelijke ontwikkelingen?
Hoe stem je jouw handelen af op maatschappelijke ontwikkelingen?
Hoe zorg je dat je op de hoogte bent van de actuele wet- en regelgeving m.b.t. beroepsuitoefening?      
Wat zijn maatschappelijke ontwikkelingen?
Wat zijn technologische ontwikkelingen?
Wat zijn vakinhoudelijke ontwikkelingen?


Integrale opdrachten


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl