Eigen deskundigheid 5

B1-K2-W1 Eigen deskundigheid

De beroepskracht maatschappelijke zorg werkt aan haar eigen deskundigheid. Zij zorgt ervoor op de hoogte te blijven van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zij leest daarvoor vakliteratuur en volgt bijscholingen. Ze reflecteert op haar eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om vakkennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat ze op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en van de actuele visie op zorg en welzijn. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zo ontwikkelt zij zichzelf en levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening. Tevens draagt ze de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Visie en missie binnen de MZ-organisatie
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 1.3 Werken in een MZ-organisatie:
  • Doelen van organisaties
  • Werken binnen de doelen, missie en visie
  • Beleid
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 1.3 Werken in een MZ-organisatie:
  • Opdracht 2
Openstaande leervragen (geen theorie/opdrachten beschikbaar in Thieme): zoek theorie en maak verwerkingsopdracht(en)

Hoe deel je je deskundigheid met je collega‚Äôs?  
Hoe draag je de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen?
Hoe draag je eigen kennis en expertise begrijpelijk over?
Hoe gebruik je passend taal- en woordgebruik voor de gesprekspartner?
Hoe haal je doelgericht betekenis uit teksten met hoge informatiedichtheid: zowel mondeling als schriftelijk?
Hoe lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van je vakgebied?            
Hoe sluit jouw handelen aan bij de actuele visie op zorg en welzijn?
Hoe sluiten jouw werkzaamheden aan bij de visie op zorg en welzijn van de organisatie?
Hoe zorg je dat je op de hoogte bent van de actuele visie op zorg en welzijn?
Wat is een beroepsvisie?
Wat is een organisatievisie?      
Welke visies op de inzet van zorg en welzijn kun je onderscheiden?


Integrale opdrachten


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl