Eigen deskundigheid niveau 3

B1-K2-W1 Eigen deskundigheid


De beroepskracht maatschappelijke zorg werkt aan haar eigen deskundigheid. Zij zorgt ervoor op de hoogte te blijven van maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Zij leest daarvoor vakliteratuur en volgt bijscholingen. Ze reflecteert op haar eigen functioneren, vraagt om feedback over haar eigen functioneren en geeft feedback aan anderen. Ze stelt samen met haar leidinggevende een persoonlijk ontwikkelplan op en onderneemt stappen om vakkennis, vaardigheden en beroepshouding te verbeteren. Zij zorgt ervoor dat ze op de hoogte is van actuele wet- en regelgeving m.b.t. de beroepsuitoefening en van de actuele visie op zorg en welzijn. Ze neemt deel aan inhoudelijke discussies met collega's en anderen over beroepstaken en werkzaamheden. Zo ontwikkelt zij zichzelf en levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening. Tevens draagt ze de beroeps- en organisatievisie uit naar anderen.


Eigen deskundigheid; op weg naar het examen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.4 Deskundigheid
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.4 Deskundigheid
  • Test je kennis: Deskundigheid
Groepsopdracht Deskundigheid
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.5 Kennis delen:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.5 Kennis delen:
  • Test je kennis: Kennis delen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.6 Kennis en inzicht vergroten:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.6 Kennis en inzicht vergroten:
  • Test je kennis: Kennis en inzicht vergroten
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.7 Netwerken en belangenorganisaties benutten:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.7 Netwerken en belangenorganisaties benutten:
  • Test je kennis: Netwerken en belangenorganisaties benutten
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.8 POP-gesprek:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 2.8 POP-gesprek:
  • Test je kennis: POP-gesprek
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl