BPV-opdrachten: minimale inhoud

Basisdeel

Werkproces
Niv 3 
opdracht
Niv 3 
feedbackcriteria
Niv 4
opdracht
Niv 4
feedbackcriteria
B1-K1-W1
Opdracht 5
Ondersteunings-vragen inventariseren
Opdracht 5 Ondersteunings-vragen
+
Opdracht 5 verslag met ondersteuningsvragen van de cliënt

Opdracht 5
Ondersteunings-vragen inventariseren
Opdracht 5 Ondersteunings-vragen
+
Opdracht 5 verslag met ondersteuningsvragen van de cliënt
B1-K1-W2
Opdracht 7
Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
Opdracht 7
Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
Opdracht 7
Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
Opdracht 7
Ondersteunen bij persoonlijke verzorging
B1-K1-W3
Opdracht 2
Aanleren en/of verbeteren van vaardigheden
+
Opdracht 3
Ondersteunen bij financiën/ voorraadbeheer

Ondersteunen bij wonen en huishouden
+
Verslag
+
Ondersteunen bij financiën/ voorraadbeheer
Opdracht 2
Aanleren en/of verbeteren van vaardigheden
+
Opdracht 3
Ondersteunen bij financiën/ voorraadbeheer
Ondersteunen bij wonen en huishouden
+
Verslag
+
Ondersteunen bij financiën/ voorraadbeheer
B1-K1-W4
Opdracht 4
Ondersteunen bij dagbesteding:
1 Gesprek met cliënt
4.2 Activiteitenplan
1 Begeleiding cliënt
Opdracht 4
Gesprek met de cliënt
Opdracht 4
Activiteitenplan
Opdracht 4
Begeleiden cliënt
Opdracht 4
Ondersteunen bij dagbesteding:
1 Gesprek met cliënt
4.2 Activiteitenplan
1 Begeleiding cliënt

Opdracht 4
Gesprek met de cliënt
Opdracht 4
Activiteitenplan
Opdracht 4
Begeleiden cliënt


Werkproces
Niv 3
opdracht

Niv 3
feedbackcriteria

Niv 4
opdracht

Niv 4
feedbackcriteria

B1-K1-W5
opdracht 3 Handelen in een onvoorziene en/of crisissituatie
gedragsobservatie Handelen in een onvoorziene en crisissituatie
opdracht 3 Handelen in een onvoorziene en/of crisissituatie
+
opdracht 4
Risicoanalyse
gedragsobservatie Handelen in een onvoorziene en crisissituatie
+
gedragsobservatie Risicoanalyse
+
productbeoordeling Risicoanalyse

B1-K1-W6
Of
opdracht 2+ 3+ 4 als de keuze is zorg rondom 1 cliënt in kaart te brengen
--------------------
Of
opdracht 5
als de keuze is zorg en begeleiding rondom een groep in kaart te brengen
gedragsobservatie Werkzaamheden (opdracht 2, 3, 4) +
gedragsobservatie Afstemmen van werkzaamheden
+
gedragsobservatie Methodisch leren
 
-------------------------
gedragsobservatie Afstemmen werkzaamheden
+
gedragsobservatie Methodisch leren

Of
opdracht 2+ 3+ 4 als de keuze is zorg rondom 1 cliënt in kaart te brengen
------------------------
Of
opdracht 5
als de keuze is zorg en begeleiding rondom een groep in kaart te brengen
gedragsobservatie Werkzaamheden (opdracht 2, 3, 4)
+
gedragsobservatie Afstemmen van werkzaamheden
+
gedragsobservatie Methodisch leren
------------------------
gedragsobservatie Afstemmen werkzaamheden
+
gedragsobservatie Methodisch leren

B1-K1-W7
Opdracht 1 + 2 + 3
gedragsobservatie Alle onderdelen

Opdracht 1 + 2 + 3
gedragsobservatie Alle onderdelen
B1-K2-W1
Opdracht 6 Persoonlijk ontwikkelplan
(1. schrijf een persoonlijk ontwikkelplan
+ 2. voer jouw ontwikkelplan uit en presenteer jouw nieuw verworven kennis)

productbeoordeling persoonlijk ontwikkelplan
+
gedragsobservatie Presentatie nieuwe deskundigheid
Opdracht 6 Persoonlijk ontwikkelplan
(1. schrijf een persoonlijk ontwikkelplan
+ 2. voer jouw ontwikkelplan uit en presenteer jouw nieuw verworven kennis)
productbeoordeling persoonlijk ontwikkelplan
+
gedragsobservatie Presentatie nieuwe deskundigheid
B1-K2-W2
Opdracht 5
Knelpunten signaleren
gedragsobservatie
Knelpunten signaleren
Opdracht 5
Knelpunten signaleren
+        
Opdracht 6
Verwerk je verbeterpunten in een voorstel kwaliteitsverbetering

gedragsobservatie
Knelpunten signaleren
+
productbeoordeling Voorstel kwaliteits-verbetering (niv 4)
Profiel


Begeleider gehandicaptenzorg P1

Profiel 1

Werkproces
Oefenopdracht
P1-K1-W1: Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
Alle opdrachten
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P1-K1-W2: Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling

Opdracht 1.3 + 2 + 4 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria
P1-K1-W3: Voert verpleegtechnische handelingen uit
Alle opdrachten
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P1-K1-W4: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Opdracht 3 of 4 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV) + 5
Opdracht 6 of 7 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV)
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

 

Begeleider specifieke doelgroepen P2

Profiel 2

Werkproces
Oefenopdracht
P2-K1-W1: Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
Opdracht 2 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P2-K1-W2: Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten

Alle opdrachten
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria
P2-K1-W3: Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie
Opdracht 4 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria


Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg P3

Profiel 3

Werkproces
Oefenopdracht
P3-K1-W1: Stelt het ondersteuningsplan op
Opdracht 2 + 4 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P3-K1-W2: Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie
Opdracht 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P3-K1-W3: Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten
Alle opdrachten
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P3-K1-W4: Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen
Opdracht 1.3 + 2 + 3
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria
P3-K1-W5: Voert verpleegtechnische handelingen uit
Alle opdrachten
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P3-K1-W6: Voert beheertaken uit
Alle opdrachten
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P3-K1-W7: Voert coördinerende taken uit
Opdracht 3 + 4 + 7
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P3-K1-W8: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Opdracht 3 of 4 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV) + 5
Opdracht 6 of 7 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV)
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria


Agogisch medewerker GGZ P4

Profiel 4

Werkproces
Oefenopdracht
P4-K1-W1: Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan
Opdracht 2 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P4-K1-W2: Ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt
Opdracht 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P4-K1-W3: Begeleidt cliënten bij groepsgerichte activiteiten
Alle opdrachten
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P4-K1-W4: Ondersteunt, informeert en stimuleert naastbetrokkenen
Opdracht 3 + 4 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria
P4-K1-W5: Voert coördinerende taken uit
Opdracht 3 + 4 + 7
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P4-K1-W6: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Opdracht 3 of 4 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV) + 5
Opdracht 6 of 7 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV)
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria


Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen P6

Profiel 6

Werkproces
Oefenopdracht
P6-K1-W1: Schrijft het ondersteuningsplan
Opdracht 2 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P6-K1-W2: Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
Opdracht 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P6-K1-W3: Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
Opdracht 1.3 + 2 + 3
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P6-K1-W4: Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen
Opdracht 3 + 4 + 5
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P6-K1-W5: Voert coördinerende taken uit
Opdracht 3 + 4 + 7
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria

P6-K1-W6: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers
Opdracht 3 of 4 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV) + 5
Opdracht 6 of 7 (afhankelijk van de mogelijkheden BPV)
Beoordelen a.d.h.v. de bijbehorende feedbackcriteria


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl