LB semester 1

Opdracht gezondheid

Om te voorkomen dat jij of mensen uit je omgeving onnodig ziek worden ga je een voorlichtingsfilm van 15 minuten maken. In deze film komen de volgende onderwerpen terug.

  • Het verschil tussen geestelijke en lichamelijke gezondheid.
  • De drie meest voorkomende geestelijke ziektebeelden.


Leervraag politiek juridische dimensie 

“Leer mij hoe de politiek werkt zodat ik op de juiste manier gebruik kan maken van mijn stemrecht en leer mij wat een rechtstaat is”

De politiek en de wetgeving hebben grote invloed op het functioneren van de maatschappij en daarmee hebben ze ook effect op jou. Om een goed beeld te krijgen over het functioneren van de politiek en justitie ga je, naast je lessen,  een bezoek brengen aan de Tweede Kamer of de rechtbank. Hierdoor krijg je een beter beeld over de manier waarop de politiek en justitie in Nederland werkt.


Leervraag economische dimensie

“Wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer, wat is mijn rol als consument en hoe voorkom ik schulden?”

Over een paar jaar ben je klaar met deze opleiding en ben je daarmee ook klaar voor de arbeidsmarkt. Maar wat zijn nu je rechten en plichten als werknemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontslagrecht, CAO, arbeidsvoorwaarden, het minimumloon en je carrièremogelijkheden? Voor veel mensen is dit niet of onvoldoende duidelijk en hierdoor kunnen onnodige problemen ontstaan. Om dit te voorkomen ga je aan de slag met onderstaande opdracht.


Opdracht economische dimensie

Je gaat op bezoek bij een instelling die te maken heeft met werknemersrechten of financiën. Denk hierbij aan een vakbond, belastingdienst, sociale zaken, een bank of de gemeentelijke kredietbank. Je kan ook een interview afnemen met de personen die bij je BPV over de financiën gaan.


Leervraag sociaal maatschappelijke dimensie

Wat zijn belangrijke kenmerken van een cultuur en wat voor invloed heeft cultuur op mensen?  “

In Nederland wonen veel mensen met verschillende culturen, religie en eetgewoonten. Dit heeft voor en nadelen. Om misverstanden tussen mensen van verschillende groepen te voorkomen en wederzijds begrip en respect te vergroten ga je een onderzoek doen naar een cultuur die anders is als die van jou. Welke cultuur dat is mogen jullie zelf bepalen. Voor dit onderzoek heb je acht weken de tijd. Het resultaat van je onderzoek ga je presenteren

  • Je gaat onderzoek doen naar de volgende punten:
  • Rituelen omtrent geboorte, huwelijk en overlijden.
  • Eetgewoontes.
  • Religie.
  • Feestdagen.
  • Waarden en normen.

Benoem hoe bovenstaande punten het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden en geef aan wat de verschillen en de overeenkomsten zijn met jou eigen cultuur. Beschrijf ook, per persoon, wat je van deze opdracht  hebt geleerd.

Je presentatie duurt tien minuten waarvan de laatste twee minuten worden gebruikt om vragen van het publiek te beantwoorden.

De presentatie heeft een duidelijke inleiding en structuur. Jullie hebben evenveel gepresenteerd, de powerpoint/prezi is inhoudelijk ondersteunend. De informatie is in je eigen woorden gebracht. Je leest niet voor maar mag gebruik maken van steekwoorden. De vragen van de groep zijn goed beantwoord, je maakt gebruik van beeldmateriaal of je laat voorwerpen zien tijdens de presentatie. Benoem in het kort, per persoon, wat je van de opdracht hebt geleerd.  

Voordat je aan de opdracht gaat beginnen maak je een samenwerkingsovereenkomst met daarin contactgegevens, verdeling van taken, deadlines en afspraken wat je gaat doen als iemand zich niet aan de taken houdt. Dit wordt ondertekend door de docent.
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl