IJK-momenten 2019

Beschrijving IJK-momenten

Ter voorbereiding op het IJK-moment stel je een mapje samen met daarin de volgende onderdelen:

IJk-moment 1

Onderwerp Document in map
Aanwezigheid Uitdraai AWR week 1-10
Indien het AWR-percentage ligt tussen 80 en 90%, voeg een getekende akkoordverklaring van de LOB-docent toe
Nulmeting NER Uitdraai resultaat nulmeting NER
Opdracht Zelfreflectie
Uitdraai opdracht zelfreflectie


IJk-moment 2- IJk-moment 7

Onderwerp Document in map
Aanwezigheid Uitdraai AWR vanaf laatste IJK-moment tot huidige IJk-moment
Indien het AWR-percentage ligt tussen 80 en 90%, voeg een getekende akkoordverklaring van de LOB-docent toe
Opdracht Zelfreflectie
Uitdraai opdracht zelfreflectie
Resultaten toetsen volgens Toetsprogramma Uitdraai toetsresultaten Eduarte
BPV-verklaring
Uitdraai BPV-verklaring
Startbewijzen Je kunt alleen dan starten met het examen van een werkproces als je een startbewijs voor dat betreffende werkproces hebt ontvangen. Het startbewijs per werkproces wordt afgegeven nadat de BPV-oefenopdracht van het werkproces met een voldoende is afgerond en het beroepsvak of –vakken voor dat werkproces met een voldoende is/zijn afgerond.

Je kunt alleen dan starten met het examen van een keuzedeel als je een startbewijs voor dat betreffende keuzedeel hebt ontvangen. Het startbewijs wordt afgegeven nadat de vastgestelde opdrachten met succes zijn afgerond gedurende de looptijd van het keuzedeel.

Kijk in het toetsplan om te zien welke toetsen wanneer worden afgenomenNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl