Rapporteren

P1-K1-W1 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten

De begeleider gehandicaptenzorg ontwikkelt en organiseert activiteiten. Indien van toepassing draagt zij in samenspraak met cliënten en collega’s zorg voor het afzetten van gemaakte producten. Ze zorgt ervoor dat gereedschappen, materialen en apparatuur aanwezig zijn en informeert de cliënten over de activiteit. Bij aanvang van een activiteit geeft ze uitleg of instructie over de activiteit aan de cliënten en laat onder andere voorbeelden, keuzemogelijkheden en alternatieven zien. Ze demonstreert zo nodig het gebruik van gereedschappen, apparatuur en materialen. Tijdens de activiteit speelt zij in op de mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen van de cliënt en de groep en zo nodig stelt zij de activiteit bij. Zij bewaakt de voortgang en zorgt dat cliënten de gestelde doelen kunnen behalen. Ze schakelt flexibel en continu tussen de individuele cliënt en de groep cliënten. Ze observeert en dealt met de groepsdynamiek en het gedrag van de cliënten. Indien nodig bespreekt ze dit in de groep. Zo zorgt zij bijvoorbeeld dat de cliënten leren omgaan met anderen en met sociale media en dat zij zich houden aan afgesproken (gedrags)regels. Ze rapporteert de veranderingen in het gedrag van de cliënten aan haar leidinggevende of aan het (multidisciplinair) team.


Theorie en verwerkingsopdrachtenGedrag rapporteren


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl