Opdracht Infectiepreventie

Klik hier om de link te openen en vervolgens zie je een aantal vragen over het voorkomen van infecties.
Na elke vraag krijg je feedback. Als de vraag (deels) fout was beantwoord, noteer je de informatie. Bij een score lager dan 80% doe je de module opnieuw en gebruik je de opgeschreven info om de vraag nu wel goed te beantwoorden. Zo leer je van de eerder gemaakte fouten.


Ben je met bovenstaande opdracht klaar, oefen dan in een 2-tal met de vaardigheid ’Handen wassen volgens protocol’.
Gebruik hierbij het formulier ‘observatie handhygiëne’. Klik hier om het formulier te downloaden

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl