Opdracht Medicatie

Bestudeer:

Medicatie verschijningsvormen/ toedienen/ instructiefilms
Wat doet het lichaam met een medicijn?

Webpagina met instructievideo's
Filmpje (7 minuten)


Video
(7:38 min)
Ik heb hier 2 pilletjes

Video
(0:54)
Opdracht:

Zoek antwoord op de vragen en noteer de gevonden informatie: (maak gebruik van de bronnen)

⦁ Welke benamingen van geneesmiddelen zijn er?
⦁ Welke toedieningsvormen van medicatie zijn er en geef er voorbeelden van?
⦁ Wat zijn redenen om voor een bepaalde toedieningsvorm te kiezen?
⦁ Wat zijn redenen om medicatie toe te dienen? Geef een korte omschrijving per reden.
⦁ Welke verschijningsvormen kunnen geneesmiddelen hebben? Geef een korte omschrijving per
verschijningsvorm.
⦁ Hoe werkt een geneesmiddel in het lichaam (in grote lijnen opschrijven)?
⦁ Wat is therapietrouw?

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl