Opdracht oraal toedienen van medicatie

Lees het protocol ‘medicatie verstrekken aan cliënten. Als er zaken niet duidelijk zijn vraag je ernaar bij de docent. Als het protocol helder is, voer je opdracht uit zoals hieronder beschreven.

Maak een 3-tal

⦁ Nummer 1 haalt bij de docent een opdracht.
⦁ Nummer 1 dient (nep)medicatie oraal toe bij een klasgenoot (nummer 2).
⦁ Nummer 3 kijkt kritisch of je volgens protocol handelt.
⦁ Nummer 3 maakt gebruik van het observatieformulier. Klik hier om het formulier te downloaden
⦁ Nummer 3 geeft feedback op het handelen.
⦁ Je wisselt vervolgens van rol.

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl