Opdracht Pijnbestrijding

Bestudeer:

Nerves and pain sensors

Video
(0:40 min)


Chronische pijn
Video
(3:15 min)Opdracht:
Maak een korte inhoudelijke omschrijving per hoofdgroep: naam, werking, aandachtspunten (maak gebruik van de bronnen).

Beantwoord de vragen en noteer de gevonden informatie: (maak gebruik van de bronnen)

⦁ Hoe ontstaat pijn?

⦁ Wat is chronische pijn?

⦁ Op welke manieren kun je chronische pijn bestrijden?


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl