Rapporteren

P1-K1-W3 Voert verpleegtechnische handelingen uit

De begeleider gehandicaptenzorg voert, daar waar het voorkomt, verpleegtechnische handelingen uit binnen haar bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Voordat ze de verpleegtechnische handelingen uitvoert, controleert zij de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de cliënt. Ze controleert zo nodig de vitale functies. Ze creëert de voorwaarden waardoor ze de verpleegtechnische handelingen optimaal kan uitvoeren. Ze stemt af op de cliënt en neemt vooraf en tijdens de uitvoering van de verpleegtechnische handeling(en) bijvoorbeeld angst en onzekerheid weg door uitleg over wat, waarom en hoe ze de handeling(en) uitvoert. Zij observeert de gezondheidstoestand van de cliënt, signaleert wijzigingen en bijwerkingen en rapporteert deze


Theorie en verwerkingsopdrachten

Rapporteren
Thieme  Begeleider PBGZ MZ: Thema 1.4 Het ondersteuningsproces:
  • Evaluatie, tussentijdse evaluatie en rapportages


 


Thieme Begeleider PBGZ MZ: Thema 10.31
  • Controle op medicijngebruik, registratie en eigen beheer van medicatie
  • Registratiesysteem van fouten en incidenten


Thieme Methodiek MZ: Thema: 3.12 Rapporteren:
  • Aandachtspunten bij de rapportage


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl