Inwerken bij Ipse de Bruggen

Ga naar:

http://www.arbocataloguspsa.nl/mqjkqn/oplossing/begeleiding-nieuwe-medewerkers/55/:

Beantwoordt onderstaande vragen:

1) Waarom moeten nieuwe medewerkers goed worden ingewerkt?

2) Op welke manieren kun je een nieuwe collega goed inwerken volgens deze pagina?

3) Ben jij zelf goed ingewerkt op je stageplaats?

4) Is er gebruik gemaakt van een inwerkprogramma?

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl