Persoonlijk ontwikkelplan

Schrijf een Persoonlijk ontwikkelplan.

Dit kun je doen in samenwerking met je praktijkbegeleider.

Voorbeeld:

Ontwikkelingsdoel: Activiteit(en) om het doel te bereiken: Gewenst resultaat: Planning: Wat heb je nodig om dit doel te bereiken?

1.

2.

3.

enz.

Ondertekening medewerker:Ondertekening praktijkbegeleider: Datum:


Aandachtspunt: Denk over ontwikkeldoelen niet al te moeilijk.

Ze kunnen te maken hebben met kennis (v.b: Ik haal voor mijn volgende toets communicatie een 7).

Ze kunnen te maken hebben met je vaardigheden (v.b.: Ik kook een gezonde maaltijd, waar minimaal 2 ons groenten is verwerkt).

Ze kunnen ook te maken hebben met houdingsaspecten (v.b. Als iemand iets zegt wat ik niet leuk vind, vraag ik eerst om verduidelijking i.p.v. gelijk boos te reageren).


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl