Participatie

P2-K1-W3 Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

De begeleider specifieke doelgroepen stimuleert de cliënt tot deelname aan activiteiten ter bevordering van de regie over zijn eigen leven (zelfmanagement) bij o.a. de persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en deelname aan de maatschappij. Zij begeleidt de cliënt en let hierbij op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. Zij gaat na wat de mogelijkheden, wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt zijn ten aanzien van maatschappelijke participatie. Zij bespreekt met de cliënt wat hij nodig heeft aan ondersteuning en wat het beste bij hem aansluit. Zij signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en past in overleg met de cliënt de zorg en ondersteuning aan. Zij verwijst waar nodig en werkt samen met andere zorgverleners.


Geschiedenis
Thieme PBSD: Thema 1.1 Geschiedenis van de maatschappelijke zorg
  • Van zorgzame samenleving naar participatiemaatschappij


Opdracht Begrippen


Maatschappelijke ontwikkelingen
Thieme BSD: Thema 9.26 Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Bestudeer alle onderdelen

Thieme BSD: Thema 9.26
  • 1 - 6b


WMO
Thieme BSD: Thema 9.28 Wet- en regelgeving
  • wetgeving op het gebied van zorg en welzijn
  • Wet maatschappelijke ondersteuning

Opdracht OnderzoekParticipatie
Thieme PBSD: Thema 1.2 De betekenis van dagbesteding voor de cliënt
  • participatie en emancipatie
  • participatie


Opdracht Interview
Opdracht Jouw participatie
Opdracht Het beste voor KeesNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl