Semester 6

Door middel van onderstaande opdrachten bereid je jezelf voor op het examenonderdeel 'examengesprek' van P2-K1-W3.

Opdracht Mindmap
Opdracht Oefenen met onderbouwen
Opdracht Onderbouwen bij het examengesprek
Opdracht Oefenen van het examengesprek
Opdracht Presenteren en feedback

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl