Begeleiden

P3-K1-W2 Regie

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg zorgt, indien haalbaar, dat de cliënt en zo nodig naastbetrokkenen de regie voeren. Zij houdt in overleg met de cliënt overzicht over alle activiteiten met en rondom de cliënt. Zij beoordeelt steeds of de cliënt zelf de regie kan voeren of dat deze gedeeltelijk of geheel overgenomen dient te worden door naastbetrokkenen of door een professional. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg analyseert de draagkracht van naastbetrokkenen en treedt op als aanspreekpunt voor de cliënt en derden. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor diensten van naastbetrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden en coördineert de activiteiten rond de regie over het eigen leven van de cliënt. Ze schakelt continu ten aanzien van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken, afgestemd op de cliënt en naastbetrokkenen. Zij schakelt deskundigen in om de gestelde doelen of diensten te helpen realiseren. Zij informeert de cliënt over de geplande ondersteuning en de gemaakte afspraken en koppelt informatie over de cliënt terug aan de betrokken begeleiders. Ze monitort de kwaliteit en de continuïteit van de regie van de cliënt over zijn eigen leven en bespreekt deze met de cliënt en naastbetrokkenen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Regie en begeleidingstechnieken/methoden

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.9:
-Ondersteunen van mensen met een lichte verstandelijke beperking
-Ondersteunen van mensen met een matige verstandelijke beperking

Maken: Thieme PBGZ Thema 3.9:
-opdracht 5 en 6

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.10:
-Alle onderdelen

Maken: Thieme PBGZ Thema 3.10:
-Opdracht 1-14

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.12:
-Alle onderdelen 
Maken: Thieme PBGZ Thema 3.12:
-Opdracht 1-8


Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 8.27:
-Alle onderdelen
Maken: Thieme PBGZ Thema 8.27:
-Opdracht 1-12

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 12.40:
-Alle onderdelen
Maken: Thieme PBGZ Thema 12.40:
-Opdracht 1-5

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 12.41:
-Alle onderdelen
Maken: Thieme PBGZ Thema 12.41:
-Opdracht 1-9

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl