Regie

P3-K1-W2 Regie

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg zorgt, indien haalbaar, dat de cliënt en zo nodig naastbetrokkenen de regie voeren. Zij houdt in overleg met de cliënt overzicht over alle activiteiten met en rondom de cliënt. Zij beoordeelt steeds of de cliënt zelf de regie kan voeren of dat deze gedeeltelijk of geheel overgenomen dient te worden door naastbetrokkenen of door een professional. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg analyseert de draagkracht van naastbetrokkenen en treedt op als aanspreekpunt voor de cliënt en derden. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor diensten van naastbetrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden en coördineert de activiteiten rond de regie over het eigen leven van de cliënt. Ze schakelt continu ten aanzien van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken, afgestemd op de cliënt en naastbetrokkenen. Zij schakelt deskundigen in om de gestelde doelen of diensten te helpen realiseren. Zij informeert de cliënt over de geplande ondersteuning en de gemaakte afspraken en koppelt informatie over de cliënt terug aan de betrokken begeleiders. Ze monitort de kwaliteit en de continuïteit van de regie van de cliënt over zijn eigen leven en bespreekt deze met de cliënt en naastbetrokkenen.

Theorie en verwerkingsopdrachten

Introductie begrippen regieOpdracht begrippen regie


Regie vroeger en nu

Bestudeer:  Thieme PBGZ Thema 1.2:
- alle onderdelen
Maak: Thieme PBGZ Thema 1.2:
- Opdracht 1-6


Regie en doelgroepen

LVG:
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.10:
-Inleiding
 Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 13.42:
-omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheden

Maak: Thieme PBGZ Thema 13.42:
-Opdracht 8

Matig VG:
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.9:
-ondersteunen van mensen met een matige verstandelijke beperking

Maak: Thieme PBGZ Thema 3.9:
-Opdracht 1 en 4

(Zeer) ernstige VG:
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.11: 
-Ondersteuning
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.12:
-Ondersteunen van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking
-Inleiding
-Regie over eigen leven

Maak: Thieme PBGZ Thema 3.11:
-Opdracht 5

Maak: Thieme PBGZ Thema 3.12:
-Opdracht 6

Hersenletsel:
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 5.16:
-Hersenletsel
-Inleiding
-Vormen van hersenletselMultiple sclerose en amyotrofische laterale sclerose (ALS):
Bestudeer: Thieme:  PBGZ Thema 5.17:
-Multiple sclerose
-Cliënten met ALSSpina bifida en dwarslaesie:
Bestudeer: Thieme  PBGZ  Thema 5.18:
-Cliënten met spina bifida
-Cliënten met een dwarslaesieClienten met aandoeningen aan de zintuigen:
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema  6.19:
-Slechthorendheid en doofheid

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 6.20:
-Slechtziendheid en blindheidCliënten met aandoeningen aan het bewegingsstelsel:
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 7.22:
-Algemene informatie over spierdystrofie

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 7.23:
-Cliënten met artrose
-Cliënten met reumatoïde artritis

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 7.24:
-Cliënten met osteoporose
-Cliënten met amputatie van ledematen
-Cliënten met het complex regionaal pijnsyndroomCliënten met een meervoudige beperking:
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 8.25:
-Mensen met een meervoudige beperking
-Kenmerken meervoudige beperkingenRegie op 8 levensdomeinen

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 12.38 :
-Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg
-Kwaliteit van bestaan
-Kwaliteitsdomeinen en het   ondersteuningsplan
-Eigen regie als centrale waarde

Maak: Thieme PBGZ Thema 12.38:
-Opdracht 1


Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 1.4:
-Tot totstandkoming ondersteuningsplan
-Gegevens verzamelen
-Levensverhaal en persoonsbeeld
-Perspectief en (hoofddoelen)


Maak: Thieme PBGZ Thema 1.4:
-Opdracht 1, 4, 5, 8 en 9

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 2.5:
-Introductie deskundige ondersteuning en   begeleiding bieden 
-Deskundige zorg en ondersteuning
-Inleiding
-Reële, positieve en genuanceerde beeldvorming
-Belang van juiste beeldvorming
-Respectvolle benadering
-Kenmerken van deskundige ondersteuning
-Cliëntgericht werken
-Vraaggericht werken
-Totale mens als uitgangspunt

Maak: Thieme PBGZ Thema 2.5:
-Opdracht 1-3
Opdracht: Inspiratiekaarten
Bestudeer: Thieme Communicatie Thema  9.19:
-Evenwicht tussen draagkracht en draaglast
Maak: Thieme Communicatie Thema  9.19:
-Opdracht 8a
Opdracht: Kunnen en aankunnen


Inzoomen op een aantal levensdomeinen

Bestudeer: Thieme PBGZ 2.6:
-Leven en wonen
-Zorg verlenen in de thuissituatie
-Kwaliteit van wonen
Maak: Thieme PBGZ 2.6:
-Opdracht 1
-Opdracht 2a en b
Opdracht: Hulp bij woningkeuze
Bestudeer: Thieme PBGZ Thema  2.7:
-Begeleiden bij activiteiten
-Inleiding
-Dagbesteding tot aan einde van het hoofdstuk

Maak: Thieme PBGZ  Thema 2.7:
-Opdracht 3-5

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema  9.29:
-Inleiding
-Intimiteit en seksualiteit niet
vanzelfsprekend
-Houding begeleiders bij seksualiteitsbeleving
-Kinderwens


Maak: Thieme PBGZ  Thema 9.29:
-Opdracht 1 en 4

Bestudeer: Thieme PBGZ  Thema 11.34:
-Kwaliteit van leven
-Identiteit
Maak: Thieme PBGZ Thema  11.34:
-Opdracht 4
Opdracht: Afsprakenboekje levenseinde


Regie en wetgeving

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 11.36:
-Wensen omtrent het levenseinde
-Euthanasie
-Zorgvuldigheidseisen
-Wilsverklaringen

Maak: Thieme PBGZ Thema 11.36:
-opdracht 2

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 13.42:
-Versterking van de positie van de cliënt
-Zorg op maat
Maak: Thieme PBGZ Thema 13.42:
-opdracht 1a en 1b

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 13.44:
-Gehele hoofdstuk over wetgeving en financiering
Maak: Thieme PBGZ Thema 13.44:
-Opdracht 1-6
Opdracht: Vrijheidsbeperkende
maatregelen
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl