Sociaal netwerk

P3-K1-W2 Regie

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg zorgt, indien haalbaar, dat de cliënt en zo nodig naastbetrokkenen de regie voeren. Zij houdt in overleg met de cliënt overzicht over alle activiteiten met en rondom de cliënt. Zij beoordeelt steeds of de cliënt zelf de regie kan voeren of dat deze gedeeltelijk of geheel overgenomen dient te worden door naastbetrokkenen of door een professional. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg analyseert de draagkracht van naastbetrokkenen en treedt op als aanspreekpunt voor de cliënt en derden. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor diensten van naastbetrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden en coördineert de activiteiten rond de regie over het eigen leven van de cliënt. Ze schakelt continu ten aanzien van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken, afgestemd op de cliënt en naastbetrokkenen. Zij schakelt deskundigen in om de gestelde doelen of diensten te helpen realiseren. Zij informeert de cliënt over de geplande ondersteuning en de gemaakte afspraken en koppelt informatie over de cliënt terug aan de betrokken begeleiders. Ze monitort de kwaliteit en de continuïteit van de regie van de cliënt over zijn eigen leven en bespreekt deze met de cliënt en naastbetrokkenen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Regie en sociaal netwerk

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 2.6: Begeleiden bij wonen:
-Contacten met de buitenwereld

Maak: Thieme PBGZ Thema 2.6: Begeleiden bij wonen:
-Opdracht 1c

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 2.8:
Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers:
-Alle onderdelen
Maak: Thieme PBGZ Thema 2.8: Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers:
-Opdracht 1-7

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.10: Ondersteunen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking:
-Gericht werken aan netwerkontwikkeling
-Algemene begeleiding bij netwerkontwikkeling

Maak: Thieme PBGZ Thema 3.10: Ondersteunen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking:
-Opdracht 5 en 6


Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 11.36: Aandachtspunten samenwerking:
-Interdisciplinaire zorg
-Samenwerken

Maak: Thieme PBGZ Thema 11.36: Aandachtspunten samenwerking:
-Praktijksituatie Romy

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 12.37: Coördineren en afstemmen:
-Alle onderdelen
Maak: Thieme PBGZ Thema 12.37: Coördineren en afstemmen:
-Opdracht 1-10

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl