Communicatie

P3-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg inventariseert de sociale behoefte van de cliënt en bedenkt samen met de cliënt hoe aan deze behoefte voldaan kan worden. Zij bereidt de cliënt voor op gesprekken en traint hem in sociale vaardigheden. Zij motiveert en activeert de cliënt om zelf contacten te leggen en te onderhouden om zo zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie te vergroten. Zij benadert nieuwe mensen/organisaties met als doel een rol te vervullen in het netwerk van de cliënt. Zij voert gesprekken met naastbetrokkenen van de cliënt, betrekt hen bij beslissingen en stimuleert hen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de cliënt. Zij zorgt dat naastbetrokkenen delen van de ondersteuning kunnen overnemen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Interculturele communicatie
Thieme Communicatie: 1.3 Interculturele communicatie:
 • Cultuurverschillen tussen mensen
 • Verschillen in religie/levensbeschouwing
 • Verschillen in gebruiken
 • Verschillen in normen en waarden
 • Verschil in betekenis en wijze van communiceren
 • Aandachtspunten voor de communicatie met mensen uit een andere cultuur
Thieme Communicatie: 1.3 Interculturele communicatie:
 • Opdracht 1a-5


Opdracht Casus 10
 


Feedback geven
Thieme Communicatie; Thema 4.9 Feedback geven en krijgen:
 • Introductie feedback geven en krijgen
 • Feedback geven en krijgen

Thieme Communicatie: Thema 4.9 Feedback geven en ontvangen:
 • Opdracht 1a-2a
                                                       


Voorlichting, advies en instructie
Thieme PBGZ: Thema 12.40 Voorlichting, advies en instructie
 • Bestudeer alle onderdelen

Thieme PBGZ: Thema 12.40 Voorlichting, advies en instructie
 • Opdracht 1-5b
                                                       


Sociale media
Naslagwerk voor de docent:

Opdracht Sociale media
           


Communiceren met de cliënt
Thieme PBGZ: Thema 12.41 Hulpmiddelen in de gehandicaptenzorg
 • communicatiehulpmiddelen
 • analoge communicatiehulpmiddelen
 • digitale communicatiehulpmiddelen
 • Signaleringshulpmiddelen
 • communicatiehulpmiddelen voor mensen met een zintuiglijke beperkingSociale vaardigheidstraining in de gehandicaptenzorg
Naslagwerk voor de docent:


           


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl