Medicatie/EHBO

P3-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg voert, daar waar het voorkomt, verpleegtechnische handelingen uit binnen haar bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Voordat ze de verpleegtechnische handelingen uitvoert, controleert zij de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de cliënt. Ze controleert zo nodig de vitale functies. Ze creëert de voorwaarden waardoor ze de verpleegtechnische handelingen optimaal kan uitvoeren. Ze stemt af op de cliënt en neemt vooraf en tijdens de uitvoering van de verpleegtechnische handeling(en) bijvoorbeeld angst en onzekerheid weg door uitleg over wat, waarom en hoe ze de handeling(en) uitvoert. Zij observeert de gezondheidstoestand van de cliënt, signaleert wijzigingen en bijwerkingen en rapporteert deze. Hieronder een overzicht van de verpleegtechnische handelingen die zij moet beheersen: • medicijnen checken (dosering etc.), registreren, distribueren; • medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen; • eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Van voorschrijven tot toedienen van medicijnen
Thieme Begeleider PBGZ MZ: Thema 10.31
Medicijnen 1: Van voorschrijven tot toedienen
 • Inleiding 
 • Medicijnen algemeen
 • Benaming geneesmiddelen
 • Wijze van voorschrijven
 • Recepten
 • Etiketteren
 • Toediening van medicatie: enteraal, parenteraal, inhalatietherapie
 • Redenen van toediening: symptoombestrijding, causale werking, tekorten aanvullen, profylactische werking, placebo
 • Wijzen van toediening
 • Verschijningsvormen van geneesmiddelen: (strooi)poeders, tabletten, dragees, capsules, dranken, zetpillen, zalven, crèmes en lotions, druppels
 • Distributiesysteem- en opbergsysteem van medicijnen
 • Samenwerking met externe partners
 • Maatregelen om fouten te voorkomen
Thieme Begeleider PBGZ MZ: Thema 10.31 Medcijnen1: Van voorschrijven tot toedienen:
 • opdracht 1a en 1b
 • opdracht 2a en 2b
 • opdracht 3a, 3b en 3c
 • opdracht 4a-4d
 • opdracht 5-7
 • opdracht 9

Opdracht Medicatie
Opdracht Medicatieveiligheid
Opdracht Oraal toedienen van medicatie
Opdracht Oogdruppels toedienen


EHBO
Thieme Persoonlijke verzorging MZ Thema 7.26 Eerste hulp verlenen: de basis:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Persoonlijke verzorging MZ Thema 7.26 Eerste hulp verlenen: de basis
 • Opdracht 1-9

Opdracht Infectiepreventie
Opdracht EHBO-vaardigheden
Thieme Persoonlijke verzorging MZ Thema 7.27 Verbandmiddelen en EHBO:
 • Bestudeer alle onderdelen

Thieme Persoonlijke verzorging MZ Thema 7.27 Verbandmiddelen en EHBO
 • Opdracht 1-8

Opdracht Verband aanleggen
Thieme Persoonlijke verzorging MZ Thema 7.28 Uitwendige en inwendige verwondingen
 • Bestudeer alle onderdelen

Thieme Persoonlijke verzorging MZ Thema 7.28 Uitwendige en inwendige verwondingen
 • Opdracht 1-10

Opdracht Wonden

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl