Observeren/signaleren

P3-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg voert, daar waar het voorkomt, verpleegtechnische handelingen uit binnen haar bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Voordat ze de verpleegtechnische handelingen uitvoert, controleert zij de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de cliënt. Ze controleert zo nodig de vitale functies. Ze creëert de voorwaarden waardoor ze de verpleegtechnische handelingen optimaal kan uitvoeren. Ze stemt af op de cliënt en neemt vooraf en tijdens de uitvoering van de verpleegtechnische handeling(en) bijvoorbeeld angst en onzekerheid weg door uitleg over wat, waarom en hoe ze de handeling(en) uitvoert. Zij observeert de gezondheidstoestand van de cliënt, signaleert wijzigingen en bijwerkingen en rapporteert deze. Hieronder een overzicht van de verpleegtechnische handelingen die zij moet beheersen: • medicijnen checken (dosering etc.), registreren, distribueren; • medicijnen toedienen: oraal, rectaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen; • eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Observeren en signaleren
Thieme Begeleider PBGZ MZ:
Thema 8.26: Ondersteunen van mensen met een meervoudige beperking:
 • Pijngedrag
 • Lichamelijke verzorging
 • Long- en ademhalingsproblemen
 • Problemen met het hart en de bloedsomloop
 • Problemen bij de spijsvertering
 • Problemen met de uitscheiding, huidproblemen
 • Gebitsproblemen
Thieme Begeleider PBGZ MZ:
Thema 8.26: Ondersteunen  van mensen met een meervoudige beperking:
 • Opdracht 1
Thema 9.28: 
Cliënten met pijn:
 • Bestudeer alle onderdelen

Thieme Begeleider PBGZ MZ:
Thema 9.28:
Cliënten met pijn:
 • Opdracht 1-8

Opdracht pijnobservatie bij ernstig meervoudig beperkte cliënten:
Bestudeer de observatiehulpmiddelen van REPOS:
-instructiekaart
-scoreformulier
-beslisboom
Thieme Begeleider PBGZ MZ:
Thema 9.29:
Cliënten met een beperking en seksualiteit:
 • Medicatie

Thieme Begeleider PBGZ MZ:
Thema 9.29:
Cliënten met een beperking en seksualiteit:
 • Opdracht 2b


Thieme Begeleider PBGZ MZ:
Thema 10.32 : Medicijnen 2: werking en bijwerkingen:
 • Bijwerkingen van medicijnen
 • Acute reactie
 • Overgevoeligheidsreacties
 • Invloed op het dagelijks functioneren
 • Resistentie
 • Cumulatie
 • Verslaving
 • Gewenning
 • Nadelige invloeden tijdens de zwangerschap
 • Onderlinge beïnvloeding van voeding en geneesmiddelen

Thieme Begeleider PBGZ MZ :
Thema 10.32: Medicijnen 2: werking en bijwerkingen:
 • Opdracht 2-3

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl