Wetgeving, medicatiebeleid, incidenten

P1-K1-W3 Voert verpleegtechnische handelingen uit

De begeleider gehandicaptenzorg voert, daar waar het voorkomt, verpleegtechnische handelingen uit binnen haar bevoegdheden en met inachtneming van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, procedures en voorschriften. Voordat ze de verpleegtechnische handelingen uitvoert, controleert zij de gezondheidssituatie en de psychische gesteldheid van de cliënt. Ze controleert zo nodig de vitale functies. Ze creëert de voorwaarden waardoor ze de verpleegtechnische handelingen optimaal kan uitvoeren. Ze stemt af op de cliënt en neemt vooraf en tijdens de uitvoering van de verpleegtechnische handeling(en) bijvoorbeeld angst en onzekerheid weg door uitleg over wat, waarom en hoe ze de handeling(en) uitvoert. Zij observeert de gezondheidstoestand van de cliënt, signaleert wijzigingen en bijwerkingen en rapporteert deze


Theorie en verwerkingsopdrachten

Wet-en regelgeving/protocollen
Thieme Begeleider PBGZ MZ Thema 10.30 Bevoegd en bekwaam:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Begeleider PBGZ MZ Thema 10.30 Bevoegd en bekwaam: 
  • Opdracht 1-3


Thieme Begeleider PBGZ MZ Thema 10.31 Medicijnen 1:  
  • Regels rond medicijnen
  • Wetgeving rondom geneesmiddelentoediening
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Thieme Begeleider PBGZ MZ Thema 10.31 Medicijnen 1:  
Thema 10.31:
  • Opdracht 7-9Incidenten


Opdracht Incidenten
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl