Opdracht kasboek

Beantwoord de volgende vragen:

  • Wat is een kasboek en hoe houd je dit bij?
  • Wat is een begroting?
  • Wat is een jaar- en een maandbegroting?
  • Hoe houd je een overzichtelijke administratie bij?
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl