Begeleiden/ondersteunen

P4-K1-W2 Ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt

De agogisch medewerker GGZ motiveert en stimuleert de cliënt om zijn begeleidingsdoelen te behalen en de zelfredzaamheid en regie over het eigen leven te vergroten. Zij ondersteunt, daar waar nodig, de cliënt bij het maken van zijn eigen keuzes ten aanzien van zijn ondersteuning en behandeling. Ze stemt haar begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken af op de cliënt. Zij motiveert de cliënt om toe te werken naar rehabilitatie en (re)integratie. Zij bemiddelt tussen cliënt en potentiële werkplek, onderwijs of vereniging en treedt op bij conflicten als de cliënt daar zelf niet toe in staat is. Zij geeft de cliënt advies over manieren om zijn doelen te bereiken. Zij begeleidt de cliënt in het omgaan met organisaties die actief zijn in de hulp- en dienstverlening en geeft informatie over regelingen en voorzieningen. Zij begeleidt de cliënt in het omgaan met materiële en immateriële problemen. Zij schakelt met toestemming van de cliënt, waar nodig, naastbetrokkenen in om de regie te voeren wanneer de cliënt daartoe niet in staat is. In uitzonderlijke situaties (gevaar voor zichzelf of omgeving) neemt zij, onder eindverantwoordelijkheid van haar leidinggevende en i.s.m. het multidisciplinair team, zelf de regie, tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of geheel over.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Begeleiden en behandelen in de GGZ
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 1.1 Cliënten in de GGZ:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 1.1 Cliënten in de GGZ:
 • Opdracht 4 - 7

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 1.2 Psychiatrische zorg: Vroeger en nu:                          
 • Zorgvormen binnen de GGZ  
 • Ambulante psychiatrische zorg   
 • Deeltijdbehandeling    
 • Klinische behandeling psychiatrisch centrum  
 • Beschermd wonen
 • E-mental health
 • Bemoeizorg   
 • Jeugd-GGZ    
 • Ouderenpsychiatrie
 • Forensische psychiatrie 
 • Ziekenhuiszorg psychiatrie 
 • Verslavingszorg   
 • Openbare GGZ
 • Taken van GGZ-organisaties in Nederland  
 • Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ   
 • Criteria voor behandeling
 • Zorgnetwerk 
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 1.2 Psychiatrische zorg: Vroeger en nu:
 • Opdracht 2 - 4Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.3 Ondersteuningsproces: van intake tot afronding:    
 • Introductie deskundig begeleiden 
 • Ondersteuningsproces: van intake tot afronding 
 • Inleiding
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.3 Ondersteuningsproces: van intake tot afronding:    
 • Opdracht 1

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.4 Begeleiden: de basis:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.4 Begeleiden: de basis:
 • Opdracht 1 - 7

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Opdracht 1 - 17

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 3.7 Behandeling en begeleiding bij psychotische stoornissen:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 3.7 Behandeling en begeleiding bij psychotische stoornissen:
 • Opdracht 1 - 8

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.20 Kwaliteitszorg:
 • Zelfredzaamheid-Matrix
 • Specifieke vragenlijsten
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.20 Kwaliteitszorg:
 • Opdracht 5Rehabilitatie, re-integratie en bemiddelen in de GGZ
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Arbeidsrehabilitatie en resocialisatie                 
 • Rehabilitatiemethodieken
 • Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
 • Individuele Rehabilitatie Benadering 
 • Libermanmethodiek  
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Opdracht 14

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.23 Maatschappelijke ontwikkelingen:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.23 Maatschappelijke ontwikkelingen:


Bijkomende problemen en stoornissen in de GGZ
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 8.17 Cliënten met ontwikkelingsstoornissen:
 • Bestudeer alle onderdelen
 • Opdracht 1 - 10

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 8.18 Cliënten met risico- en probleemgedrag:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema
 • Opdracht 1 - 12
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl