Regie

P4-K1-W2 Ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt

De agogisch medewerker GGZ motiveert en stimuleert de cliënt om zijn begeleidingsdoelen te behalen en de zelfredzaamheid en regie over het eigen leven te vergroten. Zij ondersteunt, daar waar nodig, de cliënt bij het maken van zijn eigen keuzes ten aanzien van zijn ondersteuning en behandeling. Ze stemt haar begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken af op de cliënt. Zij motiveert de cliënt om toe te werken naar rehabilitatie en (re)integratie. Zij bemiddelt tussen cliënt en potentiële werkplek, onderwijs of vereniging en treedt op bij conflicten als de cliënt daar zelf niet toe in staat is. Zij geeft de cliënt advies over manieren om zijn doelen te bereiken. Zij begeleidt de cliënt in het omgaan met organisaties die actief zijn in de hulp- en dienstverlening en geeft informatie over regelingen en voorzieningen. Zij begeleidt de cliënt in het omgaan met materiële en immateriële problemen. Zij schakelt met toestemming van de cliënt, waar nodig, naastbetrokkenen in om de regie te voeren wanneer de cliënt daartoe niet in staat is. In uitzonderlijke situaties (gevaar voor zichzelf of omgeving) neemt zij, onder eindverantwoordelijkheid van haar leidinggevende en i.s.m. het multidisciplinair team, zelf de regie, tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of geheel over.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Naastbetrokkenen met betrekking tot regie in de GGZ
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 3.7 Behandeling en begeleiding bij psychotische stoornissen:            
 • Gezinsinterventies
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 3.7 Behandeling en begeleiding bij psychotische stoornissen:
 • Opdracht 2

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.19 Coördinatie van hulpverlening:
 • Samenwerking met de cliënt en zijn naasten
 • Hulpmiddel om belasting van mantelzorgers vast te stellen 
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.19 Coördinatie van hulpverlening:
 • Opdracht 3


Noodzaak om regie (tijdelijk) over te nemen van een cliënt binnen de GGZ
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.3 Ondersteuningsproces: van intake tot afronding:
 • Rechten en plichten
 • Doorverwijzen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.3 Ondersteuningsproces: van intake tot afronding:
 • Opdracht 12C

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 4.9 Cliënten met een bipolaire stemmingsstoornis:
 • Begeleiden bij bipolaire stoornis



Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 8.18 Cliënten met risico- en probleemgedrag:
 • Begeleiden van agressief gedrag
 • Begeleiden van cliënten bij suïcidegevaar
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 8.18 Cliënten met risico- en probleemgedrag:
 • Opdracht 4a & 4d

Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.25 Wetgeving en financiering:
 • Veranderende wetten
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.25 Wetgeving en financiering: 
 • Opdracht 1a & 2a t/m 2n



Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl