Wet- en regelgeving

P4-K1-W2 Ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt

De agogisch medewerker GGZ motiveert en stimuleert de cliënt om zijn begeleidingsdoelen te behalen en de zelfredzaamheid en regie over het eigen leven te vergroten. Zij ondersteunt, daar waar nodig, de cliënt bij het maken van zijn eigen keuzes ten aanzien van zijn ondersteuning en behandeling. Ze stemt haar begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken af op de cliënt. Zij motiveert de cliënt om toe te werken naar rehabilitatie en (re)integratie. Zij bemiddelt tussen cliënt en potentiële werkplek, onderwijs of vereniging en treedt op bij conflicten als de cliënt daar zelf niet toe in staat is. Zij geeft de cliënt advies over manieren om zijn doelen te bereiken. Zij begeleidt de cliënt in het omgaan met organisaties die actief zijn in de hulp- en dienstverlening en geeft informatie over regelingen en voorzieningen. Zij begeleidt de cliënt in het omgaan met materiële en immateriële problemen. Zij schakelt met toestemming van de cliënt, waar nodig, naastbetrokkenen in om de regie te voeren wanneer de cliënt daartoe niet in staat is. In uitzonderlijke situaties (gevaar voor zichzelf of omgeving) neemt zij, onder eindverantwoordelijkheid van haar leidinggevende en i.s.m. het multidisciplinair team, zelf de regie, tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of geheel over.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Regelingen en voorzieningen in de GGZ
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.20 Kwaliteitszorg:
  • Wetten die verband houden met kwaliteitszorg
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  • Arbeidsomstandighedenwet    
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.20 Kwaliteitszorg:
  • Opdracht 9


Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.25 Wetgeving en financiering:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 10.25 Wetgeving en financiering:


Wet zorg en dwang
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl