Begeleiden/ondersteunen

P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen

De agogisch medewerker GGZ bouwt een samenwerkingsrelatie op met naastbetrokkenen. Zij betrekt hen bij de ondersteuning van de cliënt, rekening houdend met de cliënt en de ondersteuning waar naastbetrokkenen behoefte aan hebben. Zij informeert hen over de situatie van de cliënt en stimuleert hen om betrokken te zijn en blijven bij de cliënt. Zij verwijst naar relevante informatiebronnen en naar relevante voorzieningen. Indien van toepassing maakt ze afspraken over de (gewenste) verdeling van werkzaamheden. Ze let op tekenen van overbelasting en bespreekt deze.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Begeleiding afstemmen op wensen en behoeften van cliënt en naastbetrokkenen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.19 Coördinatie van de hulpverlening:
  • Samenwerking met de cliënt en zijn naasten
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.19 Coördinatie van de hulpverlening:
  • Opdracht 3a - 3b

 

Voorlichting, advies en instructie
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.22 Voorlichting, advies en instructie:
  • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.22 Coördinatie van de hulpverlening:
  • Opdracht 1 - 6


 
 

 
 

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl