Communicatie/beroepshouding

P4-K1-W4 Ondersteunt, informeert en stimuleert naastbetrokkenen

De agogisch medewerker GGZ ondersteunt naastbetrokkenen bij het vergroten van hun draagkracht en bij het begrijpen van en leren omgaan met de psychosociale/psychiatrische problematiek van de cliënt. Zij bouwt een samenwerkingsrelatie op en ondersteunt naastbetrokkenen bij het omgaan met de gevolgen van de vaak complexe problemen en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven van de cliënt. Zij betrekt naastbetrokkenen bij de ondersteuning van de cliënt, rekening houdend met de wens van de cliënt en de ondersteuning waar de betrokkenen behoefte aan hebben. Zij ondersteunt bij het vergroten van de draagkracht van naastbetrokkenen. Zij geeft voorlichting over bepaalde problematiek en de mogelijkheden om die aan te pakken. Zij maakt informatiemateriaal begrijpelijk en toegankelijk.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Omgaan met cultuur- en/of achtergrondverschillen
Thieme Communicatie: Thema 1.3 Interculturele communicatie:
 • Bestudeer alle onderdelen
Thieme Communicatie:  Thema 1.3 Interculturele communicatie:
 • Opdracht 1 - 5
 • Niveau 4: opdracht 1 - 2


Samenwerkingsrelaties

Thieme Communicatie: Thema 7.14 Ieder mens is uniek:
 • Functies van zelfkennis
 • Zelfkennis is nodig om je gedrag en beroepshouding bij te sturen
 • Zelfkennis is nodig om contacten met anderen te regelen
Thieme Communicatie: Thema 7.14 Ieder mens is uniek:
 • Opdracht 8
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 9.25 Coördinatie van de hulpverlening:
 • Samenwerking met de cliënt en zijn naasten
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 9.25 Coördinatie van de hulpverlening:
 • Opdracht 4a - 4b 
   

Thieme Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg: Thema 2.8  Samenwerken met en begeleiden van ouders en mantelzorgers:
 • Het belang van een goede samenwerking met verwanten
 • Spilfunctie voor de persoonlijk begeleider
 • Het eerste contact met verwanten
 • Werken aan een goede relatie met verwanten
 • Informele contacten met verwanten
 • Opdracht 7a - 9c

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl