(Ontwikkelings)psychologie

P4-K1-W4 Ondersteunt, informeert en stimuleert naastbetrokkenen

De agogisch medewerker GGZ ondersteunt naastbetrokkenen bij het vergroten van hun draagkracht en bij het begrijpen van en leren omgaan met de psychosociale/psychiatrische problematiek van de cliënt. Zij bouwt een samenwerkingsrelatie op en ondersteunt naastbetrokkenen bij het omgaan met de gevolgen van de vaak complexe problemen en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven van de cliënt. Zij betrekt naastbetrokkenen bij de ondersteuning van de cliënt, rekening houdend met de wens van de cliënt en de ondersteuning waar de betrokkenen behoefte aan hebben. Zij ondersteunt bij het vergroten van de draagkracht van naastbetrokkenen. Zij geeft voorlichting over bepaalde problematiek en de mogelijkheden om die aan te pakken. Zij maakt informatiemateriaal begrijpelijk en toegankelijk.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Draagkracht
Thieme Communicatie: Thema 9.19 Crisissituaties:
  • Evenwicht tussen draagkracht en draaglast
Thieme Communicatie: Thema 9.19 Crisissituaties:
  • Opdracht 8a - 8b


 
 

 
 

 
 

 
 

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl