Sociaal netwerk

P4-K1-W4 Ondersteunt, informeert en stimuleert naastbetrokkenen

De agogisch medewerker GGZ ondersteunt naastbetrokkenen bij het vergroten van hun draagkracht en bij het begrijpen van en leren omgaan met de psychosociale/psychiatrische problematiek van de cliënt. Zij bouwt een samenwerkingsrelatie op en ondersteunt naastbetrokkenen bij het omgaan met de gevolgen van de vaak complexe problemen en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven van de cliënt. Zij betrekt naastbetrokkenen bij de ondersteuning van de cliënt, rekening houdend met de wens van de cliënt en de ondersteuning waar de betrokkenen behoefte aan hebben. Zij ondersteunt bij het vergroten van de draagkracht van naastbetrokkenen. Zij geeft voorlichting over bepaalde problematiek en de mogelijkheden om die aan te pakken. Zij maakt informatiemateriaal begrijpelijk en toegankelijk.


Beschermende omgevingsfactoren
Thieme Agogisch medewerker GGZ:  Thema 1.1 Cliënten in de GGZ:
 • Beschermende omgevingsfactoren
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 1.1 Clienten in de GGZ:
 • Opdracht 7b


Ecogram
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema
2.3 Ondersteuningsproces: van intake tot afronding:
 • EcogramMethodieken gericht op het versterken van het sociale netwerk
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Vriendendiensten
 • Vriendenkringen
 • Vrijwillige netwerkcoach
 • Maatschappelijk steunsysteem
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Opdracht 10 a, b en c
Gezinsinterventies
Thieme Agogisch medewerkers GGZ: Thema
3.7 Behandeling en begeleiding van psychotisch stoornissen:
 • Gezinsinterventies
 • Sociale relaties
Thieme Agogisch medewerkers GGZ: Thema 3.7 Behandeling en begeleiding van psychotische stoornissen:
 • Opdracht 8


Cliënt- en familieorganisaties
Thieme Agogisch medewerkers GGZ: Thema
9.20 Kwaliteitszorg:
 • Cliënt- en familieorganisaties
Signaleringsnetwerken
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Signaleringsnetwerken
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 2.5 Methodieken:
 • Opdracht 4c


Samenwerken met cliënt en naasten


Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.19 Coördinatie van hulpverlening:
 • Samenwerking met cliënt en naasten
Thieme Agogisch medewerker GGZ: Thema 9.19 Coordinatie van hulpverlening:
 • Opdracht 3a
Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl