Communicatie/beroepshouding

P5-K1-W2 Psychosociale ondersteuning

De thuisbegeleider biedt psychosociale ondersteuning in complexe situaties gericht op het veranderen van gedrag en/of het vergroten van de zelfredzaamheid. Het dagelijks handelen en functioneren van de cliënt staan hierbij centraal. De thuisbegeleider stelt samen met de cliënt de doelen op waaraan gewerkt gaat worden. Zij bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en stemt de coaching af op de individuele problematiek. Door middel van intensieve gesprekken probeert zij de cliënt meer inzicht te geven in het eigen functioneren en de problematiek een plek te geven binnen het leven van alledag. De thuisbegeleider schept kansen en mogelijkheden voor de cliënt om zich te ontwikkelen en motiveert de cliënt doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan en geeft feedback op gedrag.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Hoe behandel ik cliënten met psychosociale problematiek onbevooroordeeld en rechtvaardig?
Thieme Communicatie MZ: Thema 2.4 Luisteren en luisterhouding
 • Luisteren in het dagelijks leven
 • Onjuiste luisterhouding
 • Vormen van niet-luisteren
 • Onverschillig luisteren
 • Oordelend luisteren
 • Ik-gericht luisteren
 • Belang van luisteren
 • Juiste luisterhouding
 • Activiteiten van de luisteraar
 • Luisterdoelen
 • Luistervaardigheden
 • Aandachtgevend gedrag
 • Vragen stellen
 • Samenvatten en ordenen
 • Analyseren
 • Gevoelsreflectie
 • Confronteren
 • Geruststellen
 • Zelfonthulling
 • Aandachtspunten effectief luisteren

Zie ook:
Thieme Thuisbegeleider: Thema 5.12 Ingrijpende levensgebeurtenissen bij cliëntenIntensieve gespreksvormen

Wat zijn intensieve gespreksvormen die ik kan inzetten bij het begeleiden van cliënten met psychosociale problemen?
Thieme Communicatie MZ: Thema 3.7 Tweegesprekken
 • Informatief gesprek
 • Doelen van het informatief gesprek
 • Wie neemt het initiatief?
 • Aandachtspunten voor het informatief gesprek
 • Helpend gesprek
 • Doel van het helpend gesprek
 • Verloop van het helpend gesprek
 • Aandachtspunten voor het voeren van een helpend gesprek
 • Probleemoplossend gesprek
 • Doel van het probleemoplossend gesprek
 • Verloop van het probleemoplossend gesprek
 • Aandachtspunten voor het voeren van het probleemoplossend gesprek
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Doel van het slechtnieuwsgesprek
 • Verloop van het slechtnieuwsgesprek
 • Aandachtspunten voor het voeren van het slechtnieuwsgesprekFeedback

Hoe geef je feedback op het gedrag van een cliënt met bepaalde psychosociale problematiek?
Thieme Communicatie MZ: Thema 4.9 Feedback geven en krijgen
 • Manieren om feedback te geven
 • Het nut van feedback
 • Feedback of kritiek?
 • Aandachtspunten bij het geven van feedback
 • Drie elementen van feedback
 • Verdedigingsreacties bij opbouwende feedback
 • Aandachtspunten bij feedback ontvangen
 • Positieve feedback
 • Complimenteren
 • Bedanken
 • Excuses maken

Opdracht: Johari


Vertrouwen

Hoe ga je vertrouwelijk met informatie om?
Thieme Communicatie MZ: Thema 5.11 De aspecten van de beroepshouding
 • Integer zijn
 • Beroepsgeheim bij toestemming tot delen van informatie
 • Buiten de organisatie praten over je werk
 • Zwijgplicht verbrekenNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl