Regie

P5-K1-W3

De thuisbegeleider ondersteunt de cliënt, alleen daar waar nodig, bij het voeren van de regie over zijn eigen leven. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor diensten van naastbetrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden. Ze stemt haar werkwijze af op de cliënt door continu te schakelen van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken. Zij verwijst de cliënt zo nodig door en/of brengt hem in contact met instanties, begeleiders en/of deskundigen om de gestelde doelen of diensten te realiseren. De thuisbegeleider treedt indien nodig op als aanspreekpunt voor de cliënt en derden. Zij informeert de cliënt over de geplande ondersteuning en gemaakte afspraken en koppelt informatie over de cliënt terug aan de betrokken begeleiders. Zij biedt indien nodig ondersteuning bij het organiseren of overdragen van de regie wanneer de cliënt daartoe zelf, tijdelijk of permanent, niet in staat is. Zij schakelt dan, waar mogelijk, naastbetrokkenen van de cliënt in om de regie te voeren. Zij bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de regie van de cliënt over zijn eigen leven.


Theorie en opdrachten
Regie en begrippen


Bestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 1.1 Geschiedenis van thuiszorg en thuisbegeleiding:
-Outreachende hulpverlening
-Vraaggericht werken
-Sociale wetgeving
-Welzijn nieuwe stijl
-Opkomst sociale wijkteams
-Participatiesamenleving

Maak: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 1.1 Geschiedenis van thuiszorg en thuisbegeleiding:
-Opdracht 6 en 7
Opdracht Begrippen Regie
Regie en de rol van de thuisbegeleider

Bestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 1.2 Thuisbegeleiding:
-Thuisbegeleiding
-Inleiding
-Doelgroepen van de thuisbegeleiding (inleiding)
-De rol van de thuisbegeleider
-Wat is het effect van de thuisbegeleiding
-Ondersteunen van het voeren van de regie


Maak: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 1.2:
-Opdracht 1-3

Regie en het ondersteuningsproces

Bestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 2.3: Ondersteuningsproces van intake tot afronding:
-Introductie deskundige ondersteuning en begeleiding
-Ondersteuningsproces van intake tot afronding
-Inleiding
-Participatie en regie is uitgangspunt
-Doel van de thuisbegeleiding

Let op: In Werkproces P5-K1-W1 wordt verder ingegaan op het maken van het ondersteuningsplan samen met de cliënt.


Maak: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 2.3:
-Opdracht 1 en 2


Regie en doelgroepen van thuisbegeleiding (verdieping)

Bestudeer:  Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 4.9: Mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking:
-Alle onderdelen
Maak: Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 4.9: Mensen met en lichte of matige verstandelijke beperking:
-Opdracht 1-3


Bestudeer: Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 5.13: Cliënten met psychiatrische stoornissen:
-Cliënten met psychiatrische stoornissen t/m
 schizofrenie
-Stemmingsstoornissen
-Depressiviteit
-Bipolaire stoornis
-Persoonlijkheidsstoornis
-Borderline persoonlijkheidsstoornis
-Angststoornis
-Paniekstoornis
-Fobieën
-Stoornissen samenhangend met trauma en stress
-Posttraumatische stressstoornis
-Obsessieve-compulsieve stoornis
-Stoornissen in de impulscontrole en verslavingsstoornissen
-Verzamelstoornis/hoarding
-Verslavingsstoornis
Maak: Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 5.13:
-Opdracht 1-8

Bestudeer: Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 6.14: Dementie:
-Alle onderdelen
Maak: Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 6.14: Dementie:
-Opdracht 1-9


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl