Regie en begeleidingsmethoden- en technieken

De thuisbegeleider ondersteunt de cliënt, alleen daar waar nodig, bij het voeren van de regie over zijn eigen leven. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor diensten van naastbetrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden. Ze stemt haar werkwijze af op de cliënt door continu te schakelen van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken. Zij verwijst de cliënt zo nodig door en/of brengt hem in contact met instanties, begeleiders en/of deskundigen om de gestelde doelen of diensten te realiseren. De thuisbegeleider treedt indien nodig op als aanspreekpunt voor de cliënt en derden. Zij informeert de cliënt over de geplande ondersteuning en gemaakte afspraken en koppelt informatie over de cliënt terug aan de betrokken begeleiders. Zij biedt indien nodig ondersteuning bij het organiseren of overdragen van de regie wanneer de cliënt daartoe zelf, tijdelijk of permanent, niet in staat is. Zij schakelt dan, waar mogelijk, naastbetrokkenen van de cliënt in om de regie te voeren. Zij bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de regie van de cliënt over zijn eigen leven.


Regie en begeleidingsmethoden

Bestudeer :Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 2.3:  Ondersteuningsproces van intake tot afronding
-Centrale rol voor sociale wijkteamsBestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 2.4: Benaderingswijzen:
-Vanaf: Methodiekvorm: interventie of programma
-tot aan einde van het hoofdstuk

Maak: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 2.4: Benaderingswijzen:
-Opdracht 2-4

Bestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 4.10: Thuisbegeleiding bij mensen met een verstandelijke beperking:
- Alle onderdelen (Behalve: Ouderschap, ontbrekende ouderschapscompetenties, versterken van het gezin)

Maak: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 4.10: Thuisbegeleiding bij mensen met een verstandelijke beperking:
-Opdracht 1-8
-Opdracht 10

Bestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 5.13:  Cliënten met psychiatrische stoornissen:
-Begeleiden van cliënten met een psychotische stoornis
-Behandeling van en begeleiden bij depressie
-Begeleiden van cliënten met een bipolaire stoornis
-Begeleiden van cliënten met borderlinestoornis
-Begeleiden van cliënten met een angststoornis
-Begeleiden van cliënten met een PTSS
-Ondersteunen van cliënten met een obsessieve-compulsieve stoornis
-Begeleiden van cliënten met een verzamelstoornis
-Begeleiden van cliënten met verslaving
-Algemene aandachtspunten voor de begeleiding van cliënten met psychiatrische stoornissen
-Individu is uitgangspunt
-Hulpverleningsrelatie
-Herstelondersteunende zorg
-Activeren
-Voorkom sociaal isolement
-Omgaan met suicidaliteit
-Medicatie: antidepressiva

Maak: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 5.13: Cliënten met  psychiatrische stoornissen:
-Opdracht 1-8

Bestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 6.15: Thuisbegeleiding van mensen met dementie:
-Alle onderdelen

Maak: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 6.15: Thuisbegeleiding van mensen met dementie:
-Opdracht 1-7

Bestudeer: Thieme Thuisbegeleider MZ Thema 8.21: Voorlichting, advies en instructie:
-Kwetsbare ouderen
-Mensen met psychische of psychiatrische problematiek
-Mensen met verslavingsproblematiekBestudeer: Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 9.22: Maatschappelijke ontwikkelingen:
-Nieuwe media en technologie
Bestudeer: Thieme Thuisbegeleiding MZ Thema 9.22: Maatschappelijke ontwikkelingen:
-Opdracht 5


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl