Communicatie/beroepshouding

P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt de cliënt bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden en versterken van zijn sociale netwerk en het functioneren in de maatschappij. Zij geeft de cliënt informatie en advies en stimuleert hem om contact te houden of te leggen met naastbetrokkenen. Zo nodig ondersteunt zij de cliënt en, indien aanwezig, naastbetrokkenen bij het omgaan met het levenseinde, verlies en/of rouw.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Communicatie
Thieme Communicatie: 1.3 Interculturele communicatie:
  • Cultuurverschillen tussen mensen
  • Verschillen in religie/levensbeschouwing
  • Verschillen in gebruiken
  • Verschillen in normen en waarden
  • Verschil in betekenis en wijze van communiceren
  • Aandachtspunten voor de communicatie met mensen uit een andere cultuur
Thieme Communicatie: 1.3 Interculturele communicatie:
  • Opdracht 1a-5Opdracht Casus 10

Opdracht Sociale media Thieme Communicatie; Thema 4.9 Feedback geven en krijgen:
  • Introductie feedback geven en krijgen
  • Feedback geven en krijgen

Thieme Communicatie: Thema 4.9 Feedback geven en ontvangen:
  • Opdracht 1a-2a


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl