Naastbetrokkenen

P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt de cliënt bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden en versterken van zijn sociale netwerk en het functioneren in de maatschappij. Zij geeft de cliënt informatie en advies en stimuleert hem om contact te houden of te leggen met naastbetrokkenen. Zo nodig ondersteunt zij de cliënt en, indien aanwezig, naastbetrokkenen bij het omgaan met het levenseinde, verlies en/of rouw.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Naastbetrokkenen


Opdracht Wie zijn de naastbetrokkenen

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl