Participatie

P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt de cliënt bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden en versterken van zijn sociale netwerk en het functioneren in de maatschappij. Zij geeft de cliënt informatie en advies en stimuleert hem om contact te houden of te leggen met naastbetrokkenen. Zo nodig ondersteunt zij de cliënt en, indien aanwezig, naastbetrokkenen bij het omgaan met het levenseinde, verlies en/of rouw.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Participatie
Thieme Dagbesteding: Thema 1.2 Participatie en emancipatie:
 • Participatie en emancipatie
 • Participatie

Thieme Dagbesteding: Thema1.2 Participatie en emancipatie:
 • Opdracht 1a-1e

Opdracht Begrippen
Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 3.9
Participatie, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg:
 • Participatie, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg
 • Inleiding
 • Participatie

Thieme Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: Thema 3.9 Participatie, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg:
 • Opdracht 1-6


Thieme Agogisch medewerker GGZ: 2.5 Methodieken:
 • Wijk en Psychiatrie
 • Kwartiermaken
 • Maatschappelijk steunsysteem
 • Arbeidsrehabilitatie en resocialisatie
 • Rehabilitatiemethodieken
 • Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
 • Individuele Rehabilitatie Benadering
 • Libermanmethodiek
 • Strengths Model
 • Methodieken gericht op gedragsverandering
 • Leertheoretische methodiek
 • Motiverende gespreksvoering
 • Outreachende methodieken
 • Vindplaatsgericht werken
 • Critical Time Intervention

Thieme Agogisch medewerker GGZ: 2.5 Methodieken:
 • Opdracht 12a-17cNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl