Rouwverwerking

P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt de cliënt bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het onderhouden en versterken van zijn sociale netwerk en het functioneren in de maatschappij. Zij geeft de cliënt informatie en advies en stimuleert hem om contact te houden of te leggen met naastbetrokkenen. Zo nodig ondersteunt zij de cliënt en, indien aanwezig, naastbetrokkenen bij het omgaan met het levenseinde, verlies en/of rouw.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Rouwverwerking
Thieme Thuisbegeleider: Thema 5.12
Ingrijpende levensgebeurtenissen bij cliënten:
 • Inleiding
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Ingrijpende levensgebeurtenis en verliessituatie
 • Beleving van ingrijpende verliessituatie
 • Omgaan met de eigen emoties
 • Verwerkingsproces
 • Ontkenning
 • Woede/agressie
 • Depressieve gevoelens
 • Onzekerheid en verwarring
 • Onderhandelen
 • Schuldgevoelens
 • Zoeken naar verklaring
 • Acceptatie
 • Pathologische rouw
 • Oorzaken van pathologische rouw
Thieme Thuisbegeleider: Thema 5.12 Ingrijpende gebeurtenissen bij cliënten:
 • Opdracht 1a - 3c


Opdracht: Sterven en rouw


Opdracht: Ondersteunen bij levenseindeNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl